Április 23. kedd, Béla
Hírek, események 2024. január 5. 12:34

Házszentelést tartottak a Wojtyla Házban

Képgaléria
Házszentelést tartottak a Wojtyla Házban
Vízkereszt római katolikus hagyományainak megfelelően idén is papi áldásban részesültek a Wojtyla Barátság Központ helyiségei. Az ünnepségre pénteken ebédosztás előtt került sor a népkonyha étkezdéjében. A szertartást dr. Finta József érseki helynök, a Nagytemplom plébánosa végezte el. A magasztos eseményen Lévai Jánosné tanácsnok asszony mondott ünnepi beszédet. A rendezvény fényét Szabó Sándor tárogatóművész virtuóz előadása emelte. (Fotók: Tódor Norbert)

A Wojtyla Barátság Központ tizenkilenc esztendős fennállása során hagyománnyá vált, hogy Vízkereszt (január 6.) napján – amennyiben hétvégére esik, megelőző napon – rendszerint a Nagytemplom plébánosa szenteltvízzel meghinti a Wojtyla Ház helyiségeit. Az ajtó szemöldökfájára (szentelt) íróeszközzel felírja az évszámot és - népi értelmezés szerint - a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G (vagy C) + M + B + 24. (Más értelmezés szerint a 3 betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat – Krisztus áldja meg e házat!)

Farkas Pál, a Wojtyla Barátság Központ programszervező munkatársa miután bemutatta a nap vendégeit, összefoglalta Vízkereszt hagyományát.

A 4. század elejétől kezdődően lett e nap liturgikus ünneppé. Ennek szokása gyorsan elterjedt előbb Keleten, majd Nyugaton. A keresztények körében 312 és 325 között kezdett teret hódítani, mint Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe. Később a szertartás elsődleges témája Keleten Urunk keresztsége (erre emlékeztet a vízszentelés), Nyugaton a napkeleti bölcsek – néphagyomány szerinti nevükön: Gáspár, Menyhért, Boldizsár – Betlehembe érkezése lett. A római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek.

Lévai Jánosné összefoglalta a házszentelés nemes tradícióját. – A házszentelés lelki értelemben védelmet ad. Egyfajta lelki nagytakarításként is felfoghatjuk. Arra emlékeztet, ha távol vagyunk, az Úr vigyáz otthonukra. Amikor hazaérkezünk, ott lesz velünk az Úr is. Tehát soha nem vagyunk egyedül – hangoztatta a tanácsnok.

Jámbor Jánosné nyugalmazott pedagógus, a szociális-közművelődési intézmény legidősebb – idén 90. életévét betöltő – gondozottja társai nevében köszönetet mondott a Wojtyla Barátság Központnak a színvonalas ellátásért, a gondoskodó szeretetért, melyben a népkonyha falai között naponta részesülnek a nélkülöző emberek.

A fennkölt rendezvény záró akkordjaként dr. Finta József atya elvégezte a házszentelés szertartását.

„Dicsértessék a Jézus Krisztus! Bölcsek jöttek Napkeletről Betlehembe, hogy hódoljanak az Úr előtt. Megnyitották kincsesládáikat, és drága ajándékokat adtak át; aranyat a felséges királynak, tömjént az igaz Istennek és mirhát az Úr temetésére. Békesség e háznak és minden lakójának! A bölcsek messze földről indultak útnak, aranyat, tömjént és mirhát hoztak a Megváltónak. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel! Könyörögjünk! Istenünk, te ma kinyilatkoztattad egyszülött fiadat a nemzeteknek a betlehemi csillag vezetésével. Kérünk, add kegyelmedet, hogy mi, akik téged a hit nyomán megismertünk, fölséges színed látására eljussunk Krisztus, a mi Urunk által. Könyörögjünk! Mindenható Urunk és Istenünk! Áldva álld meg ezt a házat és annak minden lakóját! Lakjék benne egészség, tisztesség és a Lélek legyőzhetetlen ereje! Töltse el alázat, jóság és szelídség, engedelmesség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Kérünk, maradjon meg szent áldásod ezen a házon és minden lakóján Krisztus, a mi Urunk által! Ámen!” – hangzott a szertartás.

Ezt követően József atya szenteltvizet hintett az elesettekre és a népkonyha összes helyiségére.

A közösen elmondott Miatyánk után a nagytemplomi hívőközösség hívta ebédlőasztalhoz a Wojtyla Ház szegényeit dr. Finta József aktív közreműködésével. A lelkipásztor tarhonyalevest és túróstésztát szolgált fel a karitatív létesítmény rászorultjainak. A házias menüt kenyér és szaloncukor tette teljessé.

 

 

Kövessen minket a Facebookon is!