Július 12. péntek, Dalma, Izabella
Hírek, események 2007. február 26. 09:04

A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Képgaléria
A kommunizmus áldozataira emlékeztek
Február 25-e világszerte a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Vasárnap délelőtt a kecskeméti Porta Egyesület a Magyar Demokrata Fórum helyi szervezetével és az '56-os Szövetséggel karöltve szervezett megemlékezést azoknak a tiszteletére, akik életükkel fizettek, mert nem voltak hajlandók egy hazug eszme szolgálatába állni. Az ünnepség első helyszíne a Kéttemplomköz volt. Itt leleplezték az egykori nyomda üzemépületének homlokzatán elhelyezett, az 1956-ban újraindított független Kecskeméti Lapok akkori szerkesztőinek, kiadóinak, nyomdászainak emléket állító táblát.
- Már tavaly októberben szerettük volna felavatni ezt az emléktáblát, méltóképpen emlékezve az '56-os forradalom ötvenéves évfordulójára, illetve a Kecskeméti Lapok korabeli szerkesztőire, a kommunista diktatúra ellen küzdő elődeinkre, bátor szavú kollégáinkra - jelentette ki ünnepi beszédében Koloh Elek, városunk hetilapjának vezető szerkesztője. - Nem rajtunk múlott, hogy a civil szervezetek támogatásával időre elkészült tábla csak most kerülhetett méltó helyére. A bürokrácia útvesztőiben bóklászó illetékesek azonban ez esetben is jó kerékkötőknek bizonyultak, hol a kőlapba vésett szöveget sokallva, hol annak tartalmát vagy éppen a betűk méretét kifogásolva. Így elmondhatjuk, hogy most kétszeresen van okunk ünnepelni. Egyrészt a kommunista diktatúra ellen küzdők emlékét, másrészt a bürokráciával hadakozók kitartását méltatva. A leleplezett emléktáblánál koszorút helyezett el a Kecskeméti Lapok Baráti Köre, az MDF helyi szervezete, valamint a néhai Homoki Józsefnek, a forradalmi lapszámok felelős szerkesztőjének családja is. Ezt követően a Barátok temploma mellett, a Páter Károlyi Bernát emlékfánál folytatódott az ünnepség. Dr. Zombor Gábor polgármester megemlékező gondolatait - városunk első emberének egyéb elfoglaltsága miatt - Farkas P. József, a Kecskeméti Lapok főszerkesztője, a Porta Egyesület alapítója tolmácsolta a jelenlevők felé. - Mi csak sejthetjük, hogy mit jelentett 1956-ban, október végén újságot indítani - írta többek között levelében dr. Zombor Gábor. - Ráadásul olyat, amelynek hasábjain az igazság, a titkok feltárása buzdított nyíltan egy szebb jövő ígéretében. Azok, akik a Kecskeméti Lapokat megszerkesztették, kinyomtatták és terjesztették, biztosak lehettek benne, hogy súlyos kockázatot vállalnak, akár az életükkel is fizethetnek a bátorságukért. Mégis tették a kötelességüket a tollforgatók, a kor nyomdászai, Őszintén, bátran, lelkesen. És itt van velünk - meghatott gondolatainkban, imáinkban és a köztéri jeleken - Páter Károlyi Bernát ferences atya hősiessége, bátor, önfeláldozó lelke és áldozata is. Ma a 301-es parcellában nyugszik, névtelen sírban. De mi jól tudjuk, szellemét nem törhették meg, nem temethették el ellenségei. Ezúton is szeretném kifejezni tiszteletemet mindazok előtt, akiket életükben sújtott a mára már letűnt zsarnoki időszak. Hasonlóképpen tisztelgek a mai korok emlékezői előtt is, akik vallják: a hősök emléke tartja életben a nemzetet, áldozataik példája erőt ad a nehéz napokban, ébren tartva a reményt: a jövő reményét. Mikus Sándorné, a kecskeméti Ferences Harmadrend vezetője részletesen méltatta Károlyi Bernát hősies küzdelmét a kommunista diktatúrával szemben, kiállását a szegények, az elesettek, a rászorultak mellett. A jelenlevő szervezetek képviselői a Páter emlékfájánál is elhelyezték a tisztelet mécseseit és koszorúit. A megemlékezés következő állomása a Kossuth téren, az érseki helynökség épülete előtt volt, ahol Lasztovicza Gábornak, az MDF helyi elnökének beszéde után Bárkányi Ernő, érseki tanácsos, a Barátok temploma igazgatója szentelte meg a kommunizmus áldozatainak kopjafáját, amit ugyancsak megkoszorúztak. Az ünnepi délelőtt szentmisével zárult a Barátok templomában.

Kövessen minket a Facebookon is!