Június 16. vasárnap, Jusztin
Hírek, események 2015. november 2. 15:38 | Szerző/forrás: http://hu.radiovaticana.va/

Pietro Parolin bíboros a szinódusról, Kínáról és a pápa közelgő útjairól

Rádiónk munkatársa elsőként arról kérdezte a vatikáni államtitkárt, hogy várható-e a pápa részéről egy szinódus utáni dokumentum kibocsátása. Parolin bíboros utalt rá, hogy a szokásnak megfelelően a szinódusi atyák ez alkalommal is átnyújtották a pápának az összejövetel zárójelentését, amelyet a Szentatya döntésének megfelelően már közzétettek. Idáig még nem volt szó arról, hogy a pápa közzé tesz-e vagy sem egy dokumentumot, amelyben összefoglalja a püspöki összejövetelen felmerült reflexiókat, javaslatokat. Amennyiben erre sor kerül, valószínűleg nem kell sokáig várni, hogy a téma ne veszítsen frissességéből.

Az elmúlt héten Pekingben járt vatikáni küldöttségről szólva Parolin bíboros elmondta, hogy ez a látogatás nem az első, hanem része egy folyamatnak, amelynek célja a Szentszék és Kína közötti kapcsolatok normalizálása. A Vatikán a világ országainak nagy többségével (179 állammal) tart fenn kapcsolatokat. Már maga a párbeszéd ténye is pozitív – fejtette ki a vatikáni bíboros államtitkár.

Parolin bíboros a Nostra aetate k. zsinati nyilatkozat 50. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezésen nyilatkozott rádiónknak. A megemlékezés egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy a vallási vezetők felelősek az értékek átadásában –hangsúlyozta a vatikáni államtitkár. Meg kell teremteni azokat a különböző típusú feltételeket, amelyek segíthetik a béke megvalósulását. A béke mindenekelőtt az emberek szívében születik meg. Olyan szívben, amely békében van Istennel, embertársaival, önmagával. Ebben az értelemben a vallások alapvetően hozzájárulhatnak a békéhez. Ma, mivel számos esetben az erőszakot Isten nevében igazolják, a vallási vezetők rendkívül nagy kötelessége és felelőssége, hogy rávilágítsanak ennek az állításnak a hamis voltára, továbbá hogy felhívják a különböző vallások követőit a béke építésére.

Lehetséges a béke Szíriában? – erre a kérdésre válaszolva Pietro Parolin bíboros államtitkár a következőket mondta:

- A béke lehetséges, ha vannak személyek, akik készen állnak építésére. A béke nem automatikusan valósul meg, ha azonban vannak olyan személyek, akik a bonyolult helyzetben is jóakarattal arra törekszenek, hogy újraszőjék a béke szálait, akkor a béke megvalósulhat. Ha csak az ellenszegülésre, a másik leküzdésére van akarat, akkor ez nehéz. Szíriában pontosan ezt a felelősségérzetet és közös akaratot kell megtalálni ahhoz, hogy létrejöjjön a béke.

K: A pápa egy hónap múlva Afrikába megy. Aggodalmat okoz-e az al-Shabaab iszlámista csoport jelenléte vagy a Közép-Afrikát sújtó erőszak?

V: - Úgy gondolom, hogy fennáll az aggodalom. Azonban gondolom, hogy ha a pápa elutazik, akkor meg vannak az utazás feltételei. Mondjuk úgy, hogy ezeket a jelenségeket ellenőrzik, legalább is a pápalátogatás idején. Azt hiszem, hogy maga az a tény, hogy az utazás megvalósul, azt jelenti, hogy fennállnak a minimális feltételek arra, hogy a pápa elutazhasson, és ott tartózkodjon a program lebonyolításához szükséges időtartamra.

A pápa fél elutazni?- tette fel a kérdést rádiónk munkatársa. Nem hiszem, hogy a pápa fél, mert ha valaki fél, akkor evidens, hogy nem utazik. A pápa azonban mindenhová megy – hangzott Parolin bíboros válasza. Hozzátette: a Szentatya valószínűleg hitéből merít bátorságot. Kifejezett kívánsága volt, hogy afrikai utazása magába foglalja a Közép-Afrikai Köztársaságnak szóló látogatást is az ottani konfliktushelyzet miatt, mert úgy gondolja, hogy szavai, amelyeket a keresztényekhez, a katolikusokhoz, de minden érdekelt félhez intéz, jelentős hozzájárulást nyújthatnak a béke építéséhez. Tehát készen áll arra, hogy esetleges kockázatokkal is szembenézzen.

A vatikáni bíboros államtitkár az interjú végén spanyol nyelven intézett üzenetet a mexikóiakhoz, akik néhány hónap múlva fogadják Ferenc pápa látogatását.  

„A mexikóiakat szívből üdvözlöm, mindig emlékezem azokra az időkre, amikor ott voltam. Azt kívánom, hogy a mexikói nép találja meg vallási és katolikus gyökereiben az erőt, hogy mindig előre haladjon nagy reménységgel és nagy elkötelezettséggel. Isten áldja meg mindnyájukat, miközben várakoznak a Szentatya látogatásának fontos pillanatára: legyen valóban a nagy öröm és egyben a keresztény elkötelezettség megújulásának pillanata” – hangzott a vatikáni államtitkár üzenete a mexikói hívekhez.

(vm)

Kövessen minket a Facebookon is!

Címkék: Wojtyla Ház